تاریخ انتشار :

رائول تازه مسلمان هندی

روزه گرفتم تا احساس مسلمانان را درک کنم اما….

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار