مرضیه هاشمی
خانم مرضیه هاشمی مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
مرضیه_هاشمی_رهیافته_امریکا_نمایشگاه

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) هر شب غرفه رهیافتگان انجمن شهید انیلی میزبان یک رهیافته در نمایشگاه بین المللی قران می باشد. مهمانان ویژه دوشنبه شب 30اردیبهشت، غرفه رهیافتگان خانم مرضیه هاشمی رهیافته مشهور آمریکایی و مجری توانمند شبکه پرس تی وی می باشد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: