مهمان روز دوم بخش رهیافتگان قرآن
خانم زینب ثانی از استرالیا

هر شب یک میهمان ویژه در غرفه رهیافتگان نمایشگاه بین المللی قران کریم

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما