تاریخ انتشار :

میخائیل سیمانوف

نشست بررسی گسترس اسلام در روسیه با حضور میخائیل سیمانف برگزار شد

میخائیل سیمانف

با حضور آقای میخائیل سیمانوف رهیافته روسی از اعضای انجمن شهید ادواردو آنیلی نشستی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) با حضور آقای میخائیل سیمانوف رهیافته روسی از اعضای انجمن شهید ادواردو آنیلی نشستی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۹۸/۰۲/۲۳ با موضوعات اصلی پیرامون چگونگی آشنایی و علاقه ایشان به اسلام، برخورد قومیتهای مختلف با مسلمانان در روسیه و گسترش اسلام در روسیه برگزار شد.

میخائیل سیمانف

میخائیل سیمانف

https://rahyafteha.ir/wp-admin/post.php?post=68130&action=edit

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار