از فعالان مدنی بلژیک.
روایتی شنیدنی از دلیل تغییر دین خانم ایزابل پرل

روایتی شنیدنی از دلیل تغییر دین خانم ایزابل پرل، از فعالان مدنی بلژیک. آیا دین ریشه تبعیض جنسیتی در اجتماع است؟

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما