نماینده کانادایی
صحبت های نماینده مجلس کانادا در مورد روزه گرفتن و فواید آن!!!!

من در سال گذشته تمام ماه رمضان را روزه بودم و امسال دوباره می خواهم روزه باشم روزه گرفتن من آزمونی است که به هیچ وجه وصف نمی شود

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما