تاریخ انتشار :

نمایشگاه کتاب تهران سال 98

برنامه رونمایی از پویش روشنا برای کتاب ادواردو در نمایشگاه کتاب تهران

متن بیانیه کوتاه انجمن شهید ادواردو آنیلی در آغاز پویش روشنا که توسط خانم نگار باغانی قرائت شد.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) سخنان دکتر قدیری ابیانه در مورد انجمن مردمی و مستقل شهید ادواردو آنیلی در مراسم آغاز به کار پویش روشنا

متن بیانیه کوتاه انجمن شهید ادواردو آنیلی در آغاز پویش روشنا که توسط خانم نگار باغانی قرائت شد.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار