تاریخ انتشار :

امریکا

لحظه احساسی مسلمان شدن یک بانوی مسیحی آمریکایی

لحظه احساسی مسلمان شدن یک بانوی مسیحی آمریکایی توسط یوسف استس یوسف_استس (Yusuf Estes) آمریکایی الاصل تاجر و مبلغ مسیحی بوده که در سال ۱۹۹۱ مسلمان شده و اکنون به سخنرانی در رابطه با اسلام در محافل گوناگون می پردازد.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار