تاریخ انتشار :

ایرلند

کشف یک نسخه قدیمی از کتاب قانون ابوعلی سینا در ایرلند

ترجمه یک نسخه کتاب قدیمی متعلق به قرن ۱۵ در یک خانواده ایرلندی، نشان داد که این کتاب ترجمه صفحاتی از «قانون» بوعلی سینا، پزشک برجسته مسلمان می باشد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) به نقل از irishexaminer ، اکتشاف یک نسخه کتاب  قدیمی مربوط به قرن ۱۵، پرده از وجود ارتباطات میان ایرلند و دنیای اسلام برداشته و نشان داد که در قرون وسطا کشور ایرلند یکی از ارزشمندترین و برجسته ترین کتب علم پزشکی، «قانون» بوعلی سینا» را در اختیار داشته و علم پزشکی مدرن از آنجا نشات گرفته است.

پدریگ ماچین، استاد علوم ایرلندی در کالج کورک، از وجود یک کتاب منتشر شده قدیمی در تملک یک خانواده در کورن وال، مرتبط با علوم ایرلندی وسطی مطلع شد. این کتاب که یک راهنمای لاتین جیبی برای اداره محلی بود در سال های ۱۵۳۴-۱۵۳۶ در لندن منشتر شده و از آن زمان تاکنون در اختیار این خانواده بوده است.

تصاویر این کتاب نشان می دهد که محتویات آن مربوط به علم پزشکی بوده است.

اساتید برجسته دانشگاه های ایرلند به سرعت موفق به شناسایی متون کتاب شده و دریافتند آنچه در مقابل شان قرار داده، ترجمه ایرلندی کتاب قانون، نوشته شده به قلم ابوعلی سینا، پزشک مسلمان ایرانی است که یکی از برجسته ترین پزشکان در دنیای طلایی اسلام به حساب می آید.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار