گزارش تصویری
بازدید تازه مسلمانان و دانشجویان خارجی از مناطق عملیاتی جنوب

بازدید دانشجویان خارجی از مناطق عملیاتی جنوب هر سال انجام میگیرد اما امسال برخی از تازه مسلمانان عضو انجمن شهیدادواردو آنیلی نیز در این برنامه حضور داشتد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) برخی از دانشجویان خارجی به بازدید مناطق عملیاتی جنوب رفتن دراین برنامه تازه مسلمانان عضو انجمن شهید ادواردو آنیلی نیز حضور داشتند

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: