تاریخ انتشار :

به روایت عکس

عکس / روایت جوان کویتی از سفرش به ایران و فضای ضد شیعی در کشورهای عربی

قبل از اینکه به ایران سفر کنم به من گفتند مبادا بگویی سنی هستی ….

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار