گرافیک
مجموعه روایات و داستانها در مورد مرگ

مجموعه پوسترهایی برای یاد مرگ شامل احادیث و روایات و….

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) این مجموعه درحال تکمیل شدن است

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: