مسلمانان شهرستان پیکتو در کانادا،
افتتاح اولین مسجد ومرکز اسلامی در شهر پیکتو کانادا

مسلمانان شهرستان پیکتو در کانادا، با کمک های اجتماعی موفق به خرید یک کلیسای خالی از سکنه شده و آن را به نخستین مسجد و مرکز اسلامی در شهرشان تغییر کاربری دادند.

     به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) به نقل از ngnews، نخستین مرکز اسلامی در شهر پیکتو در کانادا، در مکان یک کلیسای سابق کاتولیک افتتاح شد.

کلیسای سابق مسیح، کلیسای کینگ کاتولیک در ترنتون، که در دو سال گذشته خالی از سکنه بوده و کسی در آن رفت و آمد نداشته هم اکنون  تغییر کاربری داده و به مسجد تبدیل شده است.

دکتر تیم الطاهان، که پدرش یکی از بنیانگذاران جامعه اسلامی در این شهر بوده در رابطه با افتتاح مسجد گفت: این میراثی است که ادامه پیدا می کند. اینکه توانستیم از نو اینجا شروع کنیم که تجربه احساسی فوق العاده است.

این کلیسای تغییر یافته به مسجد، یکشنبه 10 فوریه بار دیگر از نمازگزاران پر شد. و این نخستین باری بود که مسلمانان شهر پیکتو مکانی برای عبادت پیدا کرده و نمازهای روزانه را در کنار یکدیگر و  به جماعت اقامه می کردند.

الطاهان گفت: مسجد حقیقتا مرکز یک جامعه اسلامی محسوب می شود و به همین خاطر نیز ما اینجا را مرکز اسلامی شهرستان پیکتو نام گذاری کرده ایم. اینجا یک مرکز اجتماعی و همچنین مکان عبادت خواهد بود و مانند سیمانی جامعه را محکم کنار هم نگه می دارد.

به گفته وی جامعه اسلامی در دو سال اخیر توسعه پیدا کرده و بیش از 60 پناهنده سوری به آن ها اضافه شده است. الطاهان به عنوان یک پزشک ابراز امیدواری کرد که داشتن یک مسجد به اتحاد مسلمانان کمک کرده و برای آن ها فرصتی ایجاد کند تا در مشاغل حرفه ای شان نیز پیشرفت داشته باشند.

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما