گرافیک
معرفی شهید ادواردو آنیلی به زبان ترکی استانبولی

شما نیز در معرفی شهید ادواردو آنیلی انجمن مردمی شهید ادواردو را یاری کنید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) پیج ترکی استانبولی انجمن شهید ادواردو آنیلی اقدام به طراحی پوسترهایی در معرفی آن شهید نموده است این پیج را اینجا ببینید

معرفی شهید ادواردو آنیلی به دیگر زبانها را اینجا ببینید

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما