محمود کریمی
نیزه را سرور من بستر راحت کردی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،

<

>

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: