گرافیک
تصویرسازی / امام و رهبری ( اثری از امین دریانورد )

امین دریانورد جوان خلاق و توانمند کرجی تصورسازی جالبی به سبک مانگا ار مقام معظم رهبری و امام خمینی منتشر کرد.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار امین دریانورد را اینجا مشاهده کنید

تصویرسازی های امین دریانورد در فضای مجازی در چند سال اخیر با استقبال جوانان و نوجوانان روبه رو شده است او با وجود آنکه حمایتی از سوی سازمانهای فرهنگی نمیشود بصورت آتش به اختیار بخش زیادی از فضای فرهنگی ایران و بین الملل را در مباحث انقلابی و مذهبی به دست گرفته است این جوان را میتوان از مصادیق آتش به اختیارهایی دانست که مقام معظم رهبری از آنها یاد کردند.

به اشتراک بگذارید :

ads1 ads1

دیدگاه شما


ads ads ads ads