گرافیک
تصویرسازی/ همسر شهید (اثری از امین دریانورد )

انقلاب ما انقلاب زینبى است. از اول انقلاب، زنان یکى از برجسته ترین نقشها را در این انقلاب ایفاء کردند-

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار امین دریانورد را اینجا مشاهده کنید

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: