گرافیک
تصویرسازی /آنچه از امیرالمومنین می بینیم

ای علی ایا خبرتان نکنم به اشبه شما بمن از حیث خلق فرمودند بلی یا رسوالله فرمودند احسنکم خلقا و اعظمکم حلما

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: