تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی /آنچه از امیرالمومنین می بینیم

ای علی ایا خبرتان نکنم به اشبه شما بمن از حیث خلق فرمودند بلی یا رسوالله فرمودند احسنکم خلقا و اعظمکم حلما

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار