تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی / موعظه زشت

روش تربیتی موعظه ونصیحت از روش های مهم ومؤثر درحوزه ی تعلیم و تربیت به حساب می آیند. این روش درقرآن کریم بارها تکرار شده و مورد استفاده قرارگرفته اند، بطوری که خداوند منان خودرا موعظه کننده، و قرآن کریم را کتاب موعظه معرفی کرده، و به پیامبر اسلام دستورموعظه به دیگران داده است.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار