تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی / حضرت سکینه

او پرورش یافته پدری، چون امام حسین علیه السلام و مادری فداکار، چون رباب، و تحت حمایت و تربیت عمه ای، چون زینب کبری علیهاالسلام و برادر بزرگواری همانند امام سجاد علیه السلام بود و توانست از برترین زنان عصر خویش گردد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار