گرافیک
طرح سبک زندگی / وقتی مهمونی میری

دعوت دیگران به مهمانی، نشانه توجه دعوت‌کننده به مدعو و بیان‌گر علاقه، اظهار دوستی و محبت او به مدعو است، ازاین‌رو، نپذیرفتن دعوت، به‌معنای بی‌توجهی به دعوت‌کننده و رد کردن رابطه دوستی و محبت اوست و این با اصول دینی و اخلاقی مخالف است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما