منصوره معتمدی :
داستان پائولا دختر تازه مسلمان برزیلی که با مطالعه قرآن مسلمان شد

از پائولا پرسیدم کدام آیه را برای اولین بار در #قرآن خواندی که تو را متحول کرد؟ او گفت ۴/۱۷۱.در سوره نسا خدا میفرماید :هان ای اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و پیامبرتان را پسر خدا و خود را دوستان خدا مخوانید و علیه خدا جز حق سخن مگویید ، همانا مسیح

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) منصوره معتمدی از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی که در بوسنی زندگی میکند در صفحه اینستاگرامش نوشت:  mansoreh.motamedi

پائولا دوست برزیلی و#مسلمان من است .او بیست سال پیش در یک خانواده مسیحی متولد شد و در سن سیزده سالگی بعد از خواندن انجیل به طور کامل، متوجه شد که تناقض ها و چالش هایی در دینش وجود دارد، مثل اینکه میگفت حضرت #عیسیمثل دیگر پیامبر هاست چرا مسیحیان او را خدا میخوانند و… این شد که شروع به جستجوی حقیقت کرد.
وقتی راجع به مشکلات #مسیحیت با معلمش که مسیحی بود، صحبت کرد و گفت من دین دیگری را میخواهم که سوال هایم را پاسخ دهد، معلم به او گفت : اووو جیزز، تو مسلمان هستی اما خودت نمیدانی. معلم به او در مورد دین اسلام بیشتر گفت و پائولا بوسیله گوگل در مورد اسلام سرچ کرد . سال بعد دختر مسلمانی در مدرسه به او#قرآن داد. وقتی پائولا قرآن را شروع به خواندن کرد، کم کم جواب تمام پرسش هایش را یافت.
و به این ترتیب پائولا به دنبال دین مبین #اسلام مشرف شد.

Puala is my #Brazilian #Muslim friend. I want to tell you her story. 20 years ago, paula was born in a #Christian family. She said about her self: riefly, I was Christian and one day I decided to read the whole #Bible. I was just a child,13 years old, but to me it was very obvious that #Jesus was like other #prophets, not #God himself. and Jesus says to worship God and Him only, but #Christians think Jesus is God… ???????????
I thought that #Christianity was the only #religion that existed, so I invented my own #religion.One day I was at school and told my new religion for a teacher who was also a #Christian and she said “Oh my #Jesus, Paula! You are #Muslim and do not even know.” I researched about #Islam and it exactly like the religion that I had invented and I thought “Wow, I’m a Muslim!” But I was only 13 or 14 years and did not know anything, and asked God to help me. On the next year, a Muslim girl joined in my school and gave me a #Qur‘an, and when I opened it, appeared ayas who answered all my questions. It was amazing. Only years later I found out I had a #mosque in my town and had several other Muslims too.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

از پائولا پرسیدم کدام آیه را برای اولین بار در #قرآن خواندی که تو را متحول کرد؟ او گفت ۴/۱۷۱.

در سوره نسا خدا میفرماید :
هان ای اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و پیامبرتان را پسر خدا و خود را دوستان خدا مخوانید و علیه خدا جز حق سخن مگویید ، همانا مسیح #عیسی بن مریم فرستاده خدا بود ، فرمان ایجادی از او بود که متوجه مریمش کرد (و وی را در رحم مریم ایجاد نمود ) و روحی بود از خدا ، پس به خدا و فرستادگان او ایمان آورید و زنهار که سخن از سه خدایی به زبان آرید ، که اگر از این اعتقاد باطل دست بردارید ، برایتان خیر است ، چون اللَّه معبودی یکتا است ، منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد ، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ( که مریم و مسیح هم از آنهایند ) ملک خدا است و برای داشتن تکیه گاه ، خدا بس است.
???????
ازش در مورد #حجاب در کشورش پرسیدم که آیا داشتن حجاب برایت مشکل نیست؟ گفت اعتراف میکنم که کمی سخته، چون در برزیل کسی #اسلام را نمیشناسید، بعضی وقتها مردم #برزیل به من میگویند برگرد به کشور خودت، تو تروریست هستی و یا بطور عجیبی در خیابان به من نگاه میکنند. حتی پیدا کردن شغل هم با حجاب راحت نیست. اما امیدوارم یک شغل خوب پیدا کنم با همین حجاب. چون حجابم را با هیچ چیزی عوض نمیکنم.
???????
پائولا همچنین گفت: بعضی وقتها هم در خیابان بعضی افراد به من میگویند ما کمی در مورد اسلام شنیده آیم اما دوست داریم بیشتر بدانیم،من هم به آنها کتاب میدهم یا آنها را به مسجد میبرم تا بیشتر آشنا بشوند، اینکه چند نفرشان تا الان مسلمان شده اند را نمیدانم، اما ازین کارم راضی و خوشحالم. و بعضی کودکان به من میگویند با این روسری و حجاب شبیه پرنسس ها هستی?
???????
I asked paula which aye in #quran u read that u tought u must change ur religion? She said 4/171.:
O followers of the Book! do not exceed the limits in your religion, and do not speak (lies) against Allah, but (speak) the truth; the Messiah, Isa son of Marium is only an apostle of Allah and His Word which He communicated to Marium and a spirit from Him; believe therefore in #Allah and His apostles, and say not, Three. Desist, it is better for you; Allah is only one Allah; far be It from His glory that He should have a son, whatever is in the heavens and whatever is in the earth is His, and Allah is sufficient for a Protector.
?????? I asked her about her hijab in #Brazil and she said :
Read in comment plz?

I confess that it is a little. In Brazil, nobody knows anything about Islam, so sometimes someone says “back to your country” or “#terrorist“. Get jobs using hijab is almost impossible but InshAllah I will can a great job with hijab coz I love my choice (hijab) and I don’t exchange it with anything else. ☘☘☘☘☘☘
She also said :everyone is *always* looking at me wherever I go. But I really like to use, and many, many times strangers stopped me on the street to say “I know little about Islam, but I love everything I know. Please, where can I learn more?” and then I give books or take to the mosque. I do not know if these people become later, but
I’m very happy. . Many people also says that thinks very beautiful, and some children have asked if I was a #princess ???

از پائولا پرسیدم که رفتار خانواده ات با تو چگونه بود وقتی مسلمان شدی؟ او گفت : خانواده من اولش فکر کردند اینها افکار دوران نوجوانی ام است و بی اهمیت، اما وقتی دیدند #حجاب بر سر کردم، بسیار عصبانی شدند. اما بعد از یک ماه، یک روز روی تختم یک روسری دیدم که مادرم به عنوان عذرخواهی برایم خریده بود.???
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
پائولا همچنین گفت : اما من دختر برزیلی دیگری را میشناسم که وقتی مسلمان شد
مادرش او را از خانه بیرون کرد و گفت که او شیطان پرست شده، من وقتی داستان او را شنیدم، خدا را شکر کردم بخاطر خانواده خودم، البته که بزرگترین آرزوی من این بود که در یک خانواده مسلمان به دنیا می آمدم که همه با هم #نماز میخواندیم و در ماه #رمضان روزه میگرفتیم اما باز هم خداروشکر.
???????
م :مادرت را به اسلام دعوت نکردی؟
پ : او خیلی خیلی خیلی مسیحی است?، اما من کلا با گفتار کاری انجام نمی دهم، بلکه سعی میکنم با عملم مردم را با اسلام آشنا کنم مثلا به آنها کتاب میدهم، یا آنها را به مسجد میبرم.
????????
I asked her about reaction of her family when they found she convert to islam :
She said :When I convert to #islam my family
thought it was a “teenage phase” hahaha. They just pretended that I was not #Muslimand no one else knew. When I decided I would start to wear hijab, they really got angry and would not even talk to me. But after a month I got in my home and had a new scarf on my bed, my mother had bought as apology ?
Alhamdulillah, my family reacted well. I know a girl in #Brazil who converted to Islam and her mother kicked her out of the house and spread to everyone that she had become “Satanist”. When I hear these stories, I am very thankful for the family that God has given me. I do not deny that my biggest dream in all world is to have was born in a #Muslim family, where we could do the #Ramadan fast together and pray together every night, but allahu 3alam.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما


  1. رامونا گفت:

    افرین پائولا خیلی عالیه.با قدرت ادامه بده