تاریخ انتشار :

به روایت عکس

عکس / مرضیه هاشمی بر سر مزار همسر

تصویری از تصویری از مرضیه هاشمی بر سر مزار همسرش در نیاسر کاشان ( همسر مرضیه هاشمی ۱۷ سال قبل درحالی که برای کمک به دوستش در اسباب کشی رفته بود در تصادفی در امریکا به رحمت خدا رفت) در نیاسر کاشان ( همسر مرضیه هاشمی ۱۷ سال قبل درحالی که برای کمک به دوستش در اسباب کشی رفته بود در تصادفی در امریکا به رحمت خدا رفت)

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار