تاریخ انتشار :

اسکای مریم

سرگذشت مسلمان شدن دختر تازه مسلمان انگلیسی

من تقریبا پنج ماه بود که به اسلام علاقمند شده بودم ودرباره آن تحقیق می کردم

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار