کلی دختر رهیافته ایتالیایی
تازه مسلمان ایتالیایی از مسلمان شدن خود می گوید

دختر ایتالیایی که پدر و مادری مسیحی دارد اسلام را به جای مدل شدن و برهنگی انتخاب میکند

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: