تاریخ انتشار :

مسلمان کیست و شرایط مسلمان بودن چیست‌؟

اسلام مانند «سواد داشتن» است که داراى درجاتى دارد؛ کسى که سواد خواندن و نوشتن بلد باشد با سواد است و کسى هم که داراى درجه دکترا باشد باز هم باسواد است. اما آیا درجه این دو با هم برابر است‌؟ درجات اسلام نیز همین طور است.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمان ها) مسلمان کسى است که بپذیرد: هیچ خدایى جز «اللّٰه» نیست و حضرت محمد صلى الله علیه و آله و سلم پیامبر خداوند است. کسى که این دو را قبول داشته باشد و به زبان هم اقرار کند، مسلمان است.۱

اسلام مانند «سواد داشتن» است که داراى درجاتى دارد؛ کسى که سواد خواندن و نوشتن بلد باشد با سواد است و کسى هم که داراى درجه دکترا باشد باز هم باسواد است. اما آیا درجه این دو با هم برابر است‌؟ درجات اسلام نیز همین طور است.

چنان‌که اسلام را مى‌توان به اسلام ظاهرى و اسلام واقعى تقسیم کرد.

از شرایط مهم مسلمان واقعى بودن دو چیز است:

۱٫ عقیده و ایمان؛ یعنى عقیده داشتن به خداوند و صفت‌هاى نیک او، ایمان به نبوت پیامبران به ویژه حضرت محمد صلى الله علیه و آله و سلم، عقیده به قیامت، بهشت، جهنم و….

۲٫ عمل؛ یعنى اگر کسى عقیده‌اش کامل باشد، ولى به دستورهاى خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم عمل نکند، مسلمانواقعى نیست؛ مثلاً اگر کسى زکات ندهد مسلمان واقعى نیست.


۱) رساله توضیح المسائل امام خمینى رحمه الله، مسئلۀ ۲۰۷

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار