گرافیک
طراحی/ شهید ادواردو آنیلی شهید حقیقت اثری از حسین عکاف

حسین عکاف طراح اصفهانی طرحی را به نام شهید حقیقت برای شهید ادواردو آنیلی طراحی و برای انجمن شهید ادواردو ارسال کرد. با سپاس از این مجاهد سایبری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: