تاریخ انتشار :

شهید ادواردو

موشن گرافیک | شهید ادواردو آنیلی

ادواردو با چه حقیقتی رو به رو شده بود که جان خود را در کنار ثروت و تمام نفوذ خاندان آنیلی فدا کرد؟ / بررسی پرونده قتل شهیدی که تنها وارث کارخانجات فیات، مازارتی و باشگاه یوونتوس بود.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار