سیاهان امریکا
نقش مهم و محوری مسلمانان آمریکا در حقوق مدنی و جنبش های ملی گرایانه سیاهان

مسلمانان سیاه پوست بخشی از جامعه آمریکا هستند که امروز به علت تلاش های گذشتگانشان توانستند آزادانه به بدنه دولت و نظام آمریکا نفوذ کنند و از قدرت تاثیرگذار در جامعه برخوردار باشند.

  به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  بیش از 150 سال پیش، سیاه پوستان آمریکایی توانستند پس از سالها مبارزه به آزادی دست یابند و سیستم برده داری در این کشور را لغو کنند؛ به طوری که در دسامبر 1865 میلادی براساس متمم سیزدهم قانون اساسی به طور رسمی نهاد برده داری در آمریکا غیر قانونی اعلام شد.

بسیاری از بردگان آفریقایی مسلمان بودند که از قاره سیاه رهسپار آمریکا شده بودند و با گذشت زمان به تدریج توانستند به حقوق مدنی خود دست یابند؛ اگرچه فصل مهمی از مبارزات آنها برای کسب حقوق شان در صفحه های تاریخ از دهه 60 قرن بیستم پنهان مانده است.

مسلمان سیاه در آمریکا قدرت تاثیرگذار در جنبش حقوق زندانیان و اصلاح سیستم عدالت کیفری در دوره جنگ جهانی دوم و پس از آن بودند.

حقوق مدنی و جنبش های ملی گرا

مسلمانان آمریکا نقش مهم و محوری را در حقوق مدنی و جنبش های ملی گرایانه سیاهان ایفا کردند، بنابراین داخل جامعه آمریکایی آفریقایی مسلمان، شکافی بین واقعیت تبعیض و الگوی دمکراسی که گسترش می یافت، وجود داشت و پس از یک قرن از جنگ داخلی، آمریکایی های سیاه خارج از بافت ملی آمریکا قرار گرفتند.

در همین حال، انتقاد به جنبش های سیاه ملی گرا مسیحی افزایش یافت که معتقدند بودند که دین و مذهب برای سفیدهاست و این اعتقاد در مقابل اعتقاد مسلمانان قرار داشت که اسلام را به عنوان مذهب ملی برای آمریکایی ها آفریقایی می دانستند.

تعدادی از آفریقایی ها در آمریکا، اسلام را دین آزادی و آزادیخواهان عنوان کردند و در جریان جنبش حقوقی مدنی توانستند در چارچوب اسلام قشر زیادی از آمریکایی افریقایی را جذب کنند.

در ژوئن 1963 میلادی، «مالکوم اکس» راهپیمایی «رالی آزادی» را در منطقه هارلم در نیویورک به راه  انداخت که این راهپیمایی بزرگترین فعالیت جنبش حقوق مدنی در آمریکا به شمار آمد و خطابه ها و سخنرانی ها آن تاثیر زیادی برجای گذاشت، به طوری که روزنامه نیویورک تایمز، وی را دومین سخنران تاثیر گذاری دانست که آمریکایی های این کشور را به دنبال خود کشاند.

مسلمانان سیاه در زندانهای آمریکا

مسلمانان سیاه در زندانهای آمریکا در دوران جنگ جنگ دوم قدرت تاثیر گذار بودند؛ به طوری که تعدادی از سیاهان جذب افکار جنبش های سیاسی و اجتماعی در زندانها شدند و با آغاز دهه 60 مبارزاتشان را برای تضمین حقوق زندانیان در زمینه تحصیل و عبادت و نماز  و مقابله با سیاست های نژاد پرستانه ادامه دادند تا پیروزی رسیدند.

«ایلگا محمد» از رهبران جنبش «امت اسلام» با طرح های ناسیونالیسی همچون برپایی دولت جداگانه برای آمریکایی ها سیاه دعوت می کرد که این جنبش افکار نژادپرستانه ای را در خود داشت، اما مالکوم اکس پس از رفتن به حج و بازگشتنش، طرح ها جدیدی را به همراه آورد که خارج از قاعده و نگاه آنها بود؛ به طوری که او پس از بازگشت متحول شده بود و نام خود را به «حاج مالک شاباز» تغییر داد و سپس در سال 1964 میلادی به شمال آفریقا و خاورمیانه سفر کرد.

مبارزه مسلمانان سیاه برای کسب حقوق

 مسلمانان سیاه مبارزات خود را برای دستیابی به حقوقشان افزایش دادند، به همین منظور وارد عرصه حقوقی و قانونی شدند تا بتواند حقوق خود را در بخش های مختلف از جمله زندانها و همچنین در نهاد جامعه و بدنه دولت به دست آوردند.

مسلمان سیاه تلاش کردند تا شکایت های خود را درباره وضعیت نامناسب زندان ها و مجازات های سنگین به دادگاه ارایه دهند تا بتواند حمایت و حقوق زندانیان را کسب کنند.

به طوری که در سال 1961 میلادی، مسئولان آمریکایی اعتراف کردند که به حقوق عبادی مسلمانان احترام نمی گذاشتند و در شرایط سختی آنها را قرار می دادند.

اما تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده باشد تا مسلمانان سیاه بتواند به حقوق قانونی خود از جمله عبادت و پوشش لباس براساس مناسک دینی شان و مجازات نشدن به خاطر دینشان را به دست آورند.

به مرور زمان مسلمانان از جمله سیاه ها توانستند تا پیروزهای قانونی را به دست آوردند و در بدنه دولت و نظام آمریکا نفوذ کنند؛ به طوری که امروز مسلمانان سیاه از جایگاه های حقوقی و سیاسی در بدنه نظام آمریکا برخوردارند و تعدادی از آنها عضو کنگره و نهادهای معتبر و مستقل آمریکا شده اند.

از این روآنچه امروز سیاهان مسلمان از آن برخوردارند، حاصل سالها تلاش و مبارزه مداوم و مستمر هم نژاد های مسلمانشان است.  

منبع: شبستان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما