تاریخ انتشار :

دین در غرب

بیشترین دلایل شرکت کردن یا نکردن بزرگسالان آمریکایی در مراسم مذهبی دارند

این نظرسنجی در دسامبر۲۰۱۷ بین بزرگسالان آمریکایی انجام شده،”چرا آمریکایی ها به مراسمات مذهبی میروند(و نمیروند)؟”

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) گروه ترجمه سایت رهیافتگان مترجم فاطمه دخیلیدر یک پروژه تحقیقاتی بیشترین دلایل شرکت کردن یا نکردن بزرگسالان آمریکایی در مراسم مذهبی استخراج شده است.

بین بزرگسالان امریکایی که حداقل ماهی یک یا دوبار درمراسمات مذهبی شرکت میکنند بیشترین دلایل به شکل زیر است

برای نزدیکی بیشتر به خداوند ۸۱%

کودکان پایه و بنیاد اخلاقی خواهند داشت ۶۹%

برای انسان بهتری شدن ۶۸%

برای تسلی و ارامش خاطر در مواقع سختی ۶۶%

بین بزرگسالان امریکایی که چنددفعه در سال یا کمتر درمراسمات مذهبی شرکت میکنند بیشترین دلایل شرکت نکردنشان به شکل زیر است

من از طریق دیگری ایمان خود را تقویت میکنم ۳۷%

من انسان با ایمانی نیستم ۲۸%

کلیسا یا مکان عبادی مورد علاقه خود را پیدا نکرده ام ۲۳%

منبع :مرکز تحقیقاتpew

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار