دنگ دوان ترن تازه مسلمان ویتنامی
مرد بودایی از ویتنام در شهر کرج به اسلام گروید

“دنگ دوان ترن” پس از آشنایی با ایرانیان مقیم کشور استرالیا با دین اسلام آشنا شد و در سفر به ایران تحت تأثیر معارف و آموزه‌های آسمانی تشیع قرار گرفت و مذهب تشیع را برای خود برگزید.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)   یک فرد استرالیایی ویتنامی تبار که پیش‌از این معتقد به آئین بودائی بود بعد از جاری ساختن شهادتین که توسط آیت‌الله حسینی همدانی، امام‌جمعه کرج قرائت‌ شده بود به دین مبین اسلام و تشیع علوی مشرف شد.

این مرد استرالیایی ویتنامی تبار، پیش از بجا آوردن شهادتین، با اصول دین، یعنی «توحید»، «عدل»، «نبوت»، «امامت»، «معاد» و فروع دین که همان «نماز»، «روزه»، «خمس»، «زکات»، «حج»، «جهاد»، «امربه‌معروف»، «نهی از منکر»، «تولی» و «تبری» است، آشنا شده و در این‌باره توضیحاتی را از زبان آیت‌الله حسینی همدانی شنید.

“دنگ دوان ترن” پس از آشنایی با ایرانیان مقیم کشور استرالیا با دین اسلام آشنا شد و در سفر به ایران تحت تأثیر معارف و آموزه‌های آسمانی تشیع قرار گرفت و مذهب تشیع را برای خود برگزید.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما