استاد ایرانی مقیم امریکا
از سر عجز و نیاز روی به خداوند آوردم

اسدالله رحمان‌زاده استاد ایرانی مقیم آمریکا در نامه خود به دکتر نصرالله حکمت استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی از تحول معرفتی و وجودی خود خبر داد و نوشت؛ از بی‌ایمانی و بن بست فلسفی غرب عاجزانه روی به خدا آورده است.

  به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  اسدالله رحمان‌زاده استاد ایرانی مقیم امریکا -در کانترا کاستا کالج در کالیفرنیا- در نامه خود به دکتر نصرالله حکمت-استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی- از تحول معرفتی و وجودی خود خبر داد.  در ابتدای این نامه، دکتر رحمانزاده نوشته است:

سلام بر دکتر حکمت عزیز، استاد گرامی

بحثهای ایمان پیشافلسفی شما را من زندگی کردم، که از بی‌ایمانی و رسیدن به بن بست فلسفی، و پس برهان خلف reductio ad absurdum فلسفه غرب، از سر عجز و نیاز روی به خداوند آوردم.

ایمان به او شاکله مفهومی و جسمی مرا از هم گسیخت و از نو ساخت. من جسماً و روحاً وارد وادی ای شدم که تا ۵۰ سالگی تجربه نکرده بودم. حتی باور نداشتم که ممکن است وجود داشته باشد. پس از تجربه این ایمان، درک من از حدود روحی-جسمی (توجه کنید که این تغییر، جسمی و محسوس هست) انسان تغییر کرد. این را غیر ممکن یافتم که بشود به تفکر فلسفی سکولار خویش ادامه دهم و ایمان به خداوند را از نظر وجودشناختی، شناخت شناختی، پدیدار شناسی، و اخلاق، به اصطلاح، در پرانتز بگذارم. به این نتیجه رسیدم که بدون وجود خداوند، به معنای سرمنشاء وجود و پرستش، حقیقتی در عرصه فلسفه و وجود بشری نمی تواند باشد. بدینگونه تمام علم و فلسفه جز پاره ای ظن و گمان و ساختن خانه های شنی نیست.

منبع:فارس

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: