تاریخ انتشار :

انجمن مسلمانان ادمونتون

برگزاری مسابقه بین مسلمانان و بومیان اصلی کانادا با هدف اتحاد وهمبستگی

رقابت های بسکتبال میان جوانان مسلمان و بومیان در کانادا ، با ۶۰ شرکت کننده با هدف نزدیک سازی دو اقلیت مذهبی و قومیتی در شهر ادمونتون در کانادا برگزار شد.

  به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  به نقل از CBC، انجمن مسلمانان ادمونتون با اعضای بومیان اتحادیه سامسون کری برای مسابقات بسکتبال جوانان در مرکز تفریحی همراه شدند.

لکولین کوتنایف از قرارگاه بومیان مسکویکز می گوید که هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد اتحاد و همبستگی میان دو گروه جوانان بوده است.

وی افزود: سوء تفاهم و سوءبرداشت هایی در دنیای بیرون درباره بومیان و سرخ پوستان آمریکایی وجود دارد و ملت مسلمان نیز با این معضل روبرو هستند.

وی ضمن تاکید بر مبارزه دائمی جوانان مسلمانان و سرخ پوست با تبعیض و نژادپرستی در فضای جامعه غربی گفت: خوب است که جوانان مان را بیرون بیاورم و با هم آشنا کنیم و به آن ها نشان دهیم که همه ما مردم هستیم.

نصیر بات امام جماعت مسجد نیز گفت: این اولین باری است که برخی از این جوانان همدیگر را ملاقات می کنند. هنگامی که ما با هم آشنا شویم، می فهمیم اشتراکات زیادی میان دو جامعه وجود دارند. ما می خواهیم بر روی همین اشتراکات تاکید داشته باشیم و از طریق آن ها جوانان را در راه درست با هم متحد سازیم.

وی افزود: از طریق دوستی و محبت اختلافات را از بین می بریم تا بتوانیم یک اتحاد زیبا میان جامعه کانادایی ایجاد کنیم.

سم والیدکت یکی از بومیان ورزشکار شرکت کننده در این رقابت ها بود، وی نیز به ایجاد وحدت میان دو گروه تاکید کرده و گفت: ما شباهت های زیادی در فرهنگ و مذهب با هم داریم.

وی با اشاره به باورهای مذهبی در وجود یک قدرت برتر که حامی مردم و زمین است، گفت: اینجا جمع شده ایم برای بازی بسکتبال تا به هم نزدیک تر شویم.

علی شاهان یکی از بازیکنان مسلمان نیز گفت: شرکت در رقابت های ورزشی و کار تیمی افراد را به هم نزدیکتر می سازد. بومیان کانادا اولین کسانی بوده اند که در اینجا زندگی می کردند، برای همین بیشترین احترام  را بایدبرای آن ها قائل شویم.وی افزود: ما این مسابقات را برگزار کردیم تا رابطه محکم تری با آن ها برقرار سازیم.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار