تاریخ انتشار :

سالروز شهادت ادواردو آنیلی

شهید ادواردو(مهدی) آنیلی: شیعه تک است چیزی دارد که سایر ادیان ندارند

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار