به روایت عکس
گزارش تصویری / حضور انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی در همایش مانگای اسلامی در توکیو

سایت اسلام کمیکز وابسته به انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی در اولین همایش مانگای اسلامی شرکت کرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) در این همایش که از کشورهای مختلف جهان از جمله ژاپن، امریکا، اندونزی، المان و… حضور داشتند سه شرکت کننده از ایران نیز حاضر شدند که سایت اسلام کمیکز وابسته به انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی یکی از این سه شرکت کننده بود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: