تاریخ انتشار :

معرفی کتاب

کتاب روش شناخت اسلام

در این کتاب مرحوم شریعتی کوشیده است روش شناخت اسلام را بازنمایاند از دیدِ خود ، و به جوانب مختلف موضوع بنگرد.

   به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) نویسنده: علی شریعتی

.
کتاب روش شناخت اسلام ، جلد ۲۸ از مجموعه آثار مرحوم دکتر علی شریعتی است.
چه موافق اسلام باشیم چه مخالف آن ، لازم است که اسلام را بشناسیم و دیدگاهی نسبت به آن داشته باشیم. چرا که در جامعه ای مسلمان زاده شده ایم و حکومتی اسلامی را نیز بر خود حاکم می بینیم. البته امروزه دیدگاه هایی اسلام ستیز و نا منصفانه را شاهدیم توسط برخی که به عمق مطالب ننگریستند و تنها ظواهر را دیده اند.
و با تنها جستجوی ویکی پدیایی می خواهند اسلام شناس شوند !
ولی چه بهتر است که با خواندن سخنان موافق و مخالف دیدگاه منصفانه و بی تعصب و ستیزی نسبت به اسلام و هر دینی داشته باشیم.
در این کتاب مرحوم شریعتی کوشیده است روش شناخت اسلام را بازنمایاند از دیدِ خود ، و به جوانب مختلف موضوع بنگرد.

فهرست کتاب

عرب پیش از اسلام
روش شناخت اسلام
برخی ویژگی های شخصیت پیامبر
از هجرت تا وفات
بررسی پاره از وقایع صدر اسلام
سلمان پاک
ولایتعهدی امام رضا
مکتب تعلیم و تربیت
اصول تقلید
صالحات و حسنات
ضرورت شناخت تاریخ و تمدن اسلام
مفهوم جهانبینی در جوامع باز و بسته

منبع:کتابناک

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار