گرافیک
از جنگ تا صلح / میشد دنیا اینگونه باشد

یک هنرمند تصاویر مشهور جنگی را به شکلی دیگر بازسازی کرده است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما