تاریخ انتشار :

گزارش تصویری

از باران در اربعین تا کارگاه تعمیر کفش و کیف

به درخواست کانال رهیافتگان اعضا کانال تصاویر مختلف خود را از اربعین ۲۰۱۸ برای درج در سایت رهیافته ارسال کردند

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  تصاویر از اکرم علوی

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار