تاریخ انتشار :

به روایت عکس

نمایش و عرضه آثار اسلام کمیکز در موکب بین المللی فرودگاه امام

نمایش و عرضه آثار اسلام کمیکز به زبان انگلیسی و عربی در موکب بین المللی فرودگاه امام

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار