ماتیاس گاردل، استاد دانشگاه اپسالا، 
بررسی وضعیت مسلمانان و مراکز اسلامی در سوئد

یک اسلام شناس سوئدی در مقاله ای ضمن تحلیل وضع مسلمانان در کشور سوئد به زبان آمار وضعیت امنیتی جامعه اسلامی را تبیین کرد.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)ماتیاس گاردل، استاد دانشگاه اپسالا، محقق و نویسنده که شهرتی در مجامع آکادمیک بویژه در حوزه اسلام شناسی دارد در مقاله ای ۴۹ صفحه ای که دانشگاه اوپسالا انتشار داد به بیان ارقام و آمار پرداخت که ضمن تحلیل وضع مسلمانان در کشور سوئد به زبان آمار وضعیت امنیتی جامعه اسلامی را تبیین کرد.این تحقیق مربوط به سال ۲۰۱۸ بوده و از این حیث جدیدترین وضعیت را بیان می دارد.

این تحقیق با انگیزه توجه  به حملات سال های اخیرعلیه مساجد و مسلمانان در سوئد آغاز شد و نه تنها گویای وضعیت مسلمانان بلکه آن را بدلیل اعتقاد کشور سوئد به مبانی آزادی و دمکراسی مایه شرمندگی می داند. او می گوید: آزادی دینی از حقوق و آزادی های قانون اساسی کشور سوئد استو در این زمینه تهدید ها, آسیب و خشونت هائی که شاهد آن هستیم که علیه مجامع مسلمان به کار رفته است نه تنها یک مسئله امنیتی برای مراکز اسلامی است بلکه تهدیدی برای بازدید کنندگان از مساجد می شود.گذشته از آن هم یک مسئله حقوق بشری  وخدشه به دموکراسی رایج در سوئد است.به عبارتی یک حمله به مسجد بیش از یک مسئله امنیتی برای مسلمانان است زیرا این یک حمله ای به حقوق بشر و ساختار دولت دموکراتیک سوئد است.

این مطالعه  که در سال ۲۰۱۸ انجام شد و هدف آن ایجاد یک پایگاه دانش تجربی بود در مورد دو موضوع به کنگاش پرداخته است :

۱ –  تا چه حدی مساجد سوئدی وجمعیت های مسلمان در معرض حملات و تهدیدها قرار دارند؟

۲ – دولت ومردم و همچنین مسلمانان سوئد تا چه حد آمادگی کنترل بحران جوامع مسلمان و روابطشان با جامعه اطراف خود را دارد؟

پروفسور ماتیاس گاردل اظهارامیدواری می کند که این تحقیق بتواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده به منظور پیگیری روند مشکلات در طول زمان قرار گیرد. این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی وب سایتی صورت پذیرفته است که ۱۶۷ نهاد مسلمان در سوئد، با کمک هیئت مدیره های خود، فهرستی  از اعضای نهدها و محل هایی که نماز جمعه به صورت منظم  در آنجا انجام می شود تهیه و تدوین شده است.این مراکز توسط شورای همکاری اسلامی (ISR) بعنوان بخش خصوصی و سازمان حمایت اجتماعات مذهبی (SST) بعنوان بخش دولتی در این تحقیق دخیل بوده اند. این نظرسنجی توسط نمایندگان ۱۰۶ نهاد مسلمان پاسخ داده شده که به معنی میزان پاسخ ۶۴ درصدی از جامعه اسلامی است. یک تحلیل از عدم پاسخ ها و پاسخ دهندگان نشانگر یک حمایت گسترده ای است که انجمن های مسلمان ازگرایش های مختلف دینی از سراسر کشور در این مطالعه شرکت کرده اند. بنابراین نتیجه مطالعه می تواند به عنوان قابل اعتماد توصیف شود.این مجموعه ای از نتایج مهم  در قالب یک تحقیق میدانی و کتابخانه ای است که برگرفته از یک روش دانشگاهی ارائه می شود.

با توجه به کسانی که به نظرسنجی پاسخ داده اند نتایج زیر اعلام می شود:

بطور کلی  در سال ۲۰۱۸می توان به این عدد رسید که:

• ۵۹% از مراکز اسلامی مسلمان و مسلمانان به نوعی مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند.

• بیش از ۲۵% از مساجد بیش از ده بار مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند.

این آمار ها در سال ۲۰۱۷ به ما می گوید :

•  ۴۵% از مراکز مسلمان حداقل یک بار مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند.

• ۱۵ درصد از مراکز مسلمان بیش از ۱۰ بار مورد حمله قرار گرفته اند .

• ۶۷% از مراکز اسلامی کشور  به نوعی  مورد تهدید قرار گرفته اند.

• حدودا یک سوم از مجامع که مورد تهدید قرار گرفته اند به پلیس این حادثه را گزارش کرده اند.

• ۱۱% از مساجد کشور هرگز مورد حملات فیزیکی یا تهدیدات قرار نگرفته اند.

• ۸۱% از مسلمانان پاسخ داده اند که احساس می کنند که علیه مساجد کشور تهدید وجود دارد.

• ۹۰%  این برداشت را دارند که تهدیدی علیه جامعه مسلمانان وجود دارد.

• بیش از هر ۲۵% از مراکز اسلامی بدلیل بالا بودن میزان خطر در این مراکز نتوانسته اند برای محل نماز خود بیمه ای بگیرند.

• حدود ۵۰% از همه مراکز مسلمان دارای مشکلات جمعیتی هستند که کثرت جمعیت در محل نماز, به خصوص در طول نماز جمعه، ماه رمضان و عید ها آنان را با مشکلاتی روبرو می کند.

• البته آمادگی امنیتی برای جلوگیری از آتش گرفتن مراکز مسلمان از سال ۲۰۱۴ به طور قابل توجهی تقویت شده است ولیکن هنوز مشکلاتی فراوانی در حفظ و حراست از نمازگزاران وجود دارد.

• فقط ۴% از مراکز اسلامی کشور قادر به نصب سیستم خاموش کننده بوده اند و برای بقیه مراکز تمهیداتی انجام نشده است.

• تنها ۲۰% از مراکز اسلامی  در سال ۲۰۱۸ خروج اضطراری داشته اند که این وضعیت از سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است .

• تنها ۲۰% از مراکز اسلامی به طور منظم با عناصر جامعه مدنی اطراف خودهمکاری می کنند.

• ۹۴% از مراکز مسلمان سوئد روابط “خوب” یا “بسیار خوب” با همسایگان خودشان در محیط های نزدیک دارند.

منبع: مهر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما