الکساندر دوگین؛ استاد مسیحی روس
راه پیمایی اربعین،نشانه‌ای مهم از آمادگی برای یک تحول معنوی جهانی و آخرالزمانی

ما و همه کسانی که در جست‌وجوی عدالت و معنویت در دنیای ظلمت و ستم‌زده مدرن هستیم باید با همدیگر متحد شویم و این پیاده‌روی جلوه‌ای از این اتحاد است

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان گفت: این نشانه جاذبه پیام امام حسین(ع) است که راهپیمایی اربعین به خوبی توانسته رسالت انعکاس و انتقال جهانی آن را با وجود همه کارشکنی‌های دشمن انجام دهد. برای نمونه سال گذشته یکی از استادان دانشگاهی مسیحی از روسیه به نام «الکساندر دوگین» در این راهپیمایی شرکت کرده بود و گزارش جالبی را در این باره به نگارش درآورده بود.

این استاد مسیحی این پیاده‌روی را «نشانه‌ای مهم از آمادگی برای یک تحول معنوی جهانی و آخرالزمانی» خوانده بود و از آن به عنوان «مقدمه یک تحول اساسی در مقیاس جهانی» یاد کرده بود. نکته جالب توجه دیگر در گزارش آقای دوگین توجه به نقش این راهپیمایی در ایجاد اتحاد جهانی جبهه عدالت‌طلبان علیه نظام سلطه است که در این راستا گفته بود «ما و همه کسانی که در جست‌وجوی عدالت و معنویت در دنیای ظلمت و ستم‌زده مدرن هستیم باید با همدیگر متحد شویم و این پیاده‌روی جلوه‌ای از این اتحاد است».

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما