تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی / سجده نکردن شیطان به حضرت آدم اثر حمید علی محمدی

فرمان سجده فرشتگان بر آدم، در آیه «و‌إِذ قُلنَا لِلمَلــئِکهِ اسجدُوا لاَِدمَ…» [۱] و آیات ۶۱ اسراء، [۲]۱۱۶ طه، [۳]۵۰ کهف، [۴]۱۱ اعراف، [۵]۳۰حجر، [۶]۷۳ ص، [۷] آمده است. در این‌که مقصود از این سجده چه بوده و آیا به شخص آدم علیه‌السلام اختصاص داشته یا مربوط به همه ذرّیه او است و آیا همه ملائکه به سجده مأمور بودند، یا گروهی خاص، و‌ زمان این سجده، چه هنگامی بوده، مفسّران آرای گوناگونی دارند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار حمید علی محمدی را اینجا مشاهده کنید

زمانیکه خداوند حضرت آدم را آفرید، به فرشتگان دستور داد بر آدم سجده کنند، بجز ابلیس ، همه فرشتگان سجده کردند، این مطلب در چند آیه امده است، درکیفیت سجده بین مفسران آرای مختلفی وجود دارد.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار