تاریخ انتشار :

تصویر سازی / معجزه حضرت موسی در کاخ فرعون اثر حمید علی محمدی

حمید علی محمدی تصویرسازی یکی از معجزات حضرت موسی را توسط سایت رهیافته منتشر کرد

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار حمید علی محمدی را اینجا مشاهده کنید

عصای موسی(ع) از ودایع امامت است که برخی از معجزات حضرت موسی(ع) از طریق آن رخ داده است. این عصا از مواریث انبیا بوده که پس از حضرت آدم به حضرت شعیب و سپس به موسی رسیده و هنگام ظهور در دست امام مهدی(ع) خواهد بود. در قرآن و کتاب‌های قصه‌های انبیاء برای این عصا حوادث و وقایعی نقل شده است.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار