تصویر سازی مذهبی
تصویر سازی / حضرت موسی و شکافتن دریا (طرح از علی میری)

زمانی که فرعونیان در پشت سر و مانع بزرگ رود بزرگ نیل پیش روی قوم خدا پرست یهود شد بسیاری ناامید شده بودن ولی اذن خدا حضرت موسی با معجزه ای راه بسته را باز کرد و قوم ظالم طعمه آب شدند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما