تصویر سازی مذهبی
تصویر سازی / حضرت موسی و شکافتن دریا (طرح از علی میری)

زمانی که فرعونیان در پشت سر و مانع بزرگ رود بزرگ نیل پیش روی قوم خدا پرست یهود شد بسیاری ناامید شده بودن ولی اذن خدا حضرت موسی با معجزه ای راه بسته را باز کرد و قوم ظالم طعمه آب شدند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار علی میری را اینجا مشاهده کنید

ماجرای معجزه شکافتن دریا یا همان رود بزرگ نیل در مصر توسط حضرت موسی از اتفاقات موجود در ادیان الهی است که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده است. در این اتفاق زمان فرار قوم بنی اسرائیل از دست فرعون آنها به رود خروشان نیل برخورد میکنند که بفرمان خدا و بدست حضرت موسی نیل برای عبور بنی اسرائیل شکافته میشود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما


  1. ابدیبیزر گفت:

    بده