تاریخ انتشار :

تصویرسازی /

کشتی نوح و نشان پنج تن آل عبا اثر سید مصطفی حسینی

در روایات است که حضرت نوح باتوسل به ۵ نور مقدس که همان ۵ تن آل عباست به خشکی رسید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار