بهشت را به بها دهند و بهانه ندهند
حجاب دختر آیت‌ الله بهشتی در آلمان

دختر 10 ساله بود که با پدر رفته بود آلمان. مجبور بود مدرسه‌های مختلط بره و همه بی‌حجاب. دخترم! فلسفه حجاب، اینه،اینه،اینه، … راحت همه رو گفته بود. بعد هم … خودت انتخاب کن! دختر انتخاب کرده بود! هر روز با حجاب می‌رفت مدرسه.

 

Vater Mark

به گزارش رهیافتگان: کتاب صد دقیقه تا بهشت نوشته مجید تولایی یکصد لحظه از زندگی کوتاه آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی را بازنویسی کرده است. تا این لحظات نشان دهد «بهشت را به بها دهند و بهانه ندهند».
دختر 10 ساله بود که با پدر رفته بود آلمان. مجبور بود مدرسه‌های مختلط بره و همه بی‌حجاب. دخترم! فلسفه حجاب، اینه،اینه،اینه، … راحت همه رو گفته بود. بعد هم … خودت انتخاب کن! دختر انتخاب کرده بود! هر روز با حجاب می‌رفت مدرسه.

منبع: فارس-598

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما