تاریخ انتشار :

مدرسه ناصریه اصفهان انجام داد

معرفی اسلام به توریستها در روز عاشورا با بروشور و بطری آب

مبلغین روحانی مدرسه ناصریه اصفهان که تنها مرکز معرف اسلام به توریست در کشور می باشد با همکاری بخش بین الملل جنبش مصاف در روز عاشورا به توریستها بورشور و بطری اب هدیه میدادند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار