هنر عاشورایی
نگارگری عصر عاشورا اثر رضا بدرالسما

اثر جدید استاد بدر السما پیرامون حادثه عظیم عاشورا را مشاهده می کنید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مجموعه آثار استاد رضا بدرالسما را اینجا ببینید.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما