گرافیک
علی میری به مناسبت شام غریبان منتشر کرد

علی میری هنرمند مشهدی است که تصویر سازی های زیادی در عرصه هنر مذهبی ارائه داده است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما