به روایت عکس
عزاداری امام حسین در شهر سلماس آذربایجان غربی

عزاداری برای امام حسین در شهر سلماس آذربایجان غربی که نیم شیعه و نیم اهل سنت هستند- محبت اهل سنت ایران به اهل بیت انکار نشدنی است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما